TIDENS SLUT

Vi tror att Jesus skall komma åter till jorden för att upprätta Guds rike i fullkomlighet. Vi tror på ett evigt liv för den som bekänner Jesus som Herre och Frälsare. Vi tror på de dödas uppståndelse och att alla människor skall stå inför Gud och göra räkenskap för sitt liv.