EVANGELISATION

JESUS ÄLSKAR GÖTEBORG!

Gud vill att alla människor ska bli frälsta och han har gett församlingen uppdraget att gå ut och göra alla människor till lärjungar; att döpa dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lära dem hålla allt vad han har befallt oss.  Församlingen lever inte bara för sig själv, utan finns till för att på olika sätt betjäna de människor som finns runt omkring oss och visa dem Jesus kärlek genom ord och handling.

För oss i Linneakyrkans innebär det bland annat att vi försöker finnas utanför vår byggnad på Linnégatan, såväl som på andra platser i stan, och möta människor, bjuda på kaffe och samtala om Jesus.

Detta är våra huvudsakliga platser för evangelisation:

Mariagruppen: Maria-gruppen är ett team från vår församling som varannan lördag kväll går ut till Rosenlund för att betjäna Göteborgs trafficking-offer. Vi bjuder på kaffe och hygienprodukter och erbjuder förbön för dem vi möter och delar Jesu kärlek med dem. om du är intresserad av att vara med i detta arbete kan du maila till info@linneahuset.se

Linneakyrkans café: Vårt café är en plats för gemenskap där vi möter den som behöver det och delar med oss av det vi har i form av fika och vår tro på Jesus. VI har öppet onsdagkvällar från klockan 18.00 och lördag kvällar 19-21. Alla är välkomna. Vill du vara med som volontär? Skriv till info@linneahuset.se

Mission GBG: Detta är Linneakyrkans lärjungaskola som har fokus evangelisation. Vi rör oss på olika platser under veckan, men på tisdagar kl 13-15 står vi alltid utanför Linneakyrkan och bjuder på kaffe och förbön och delar budskapet om Jesus.