Gudstjänster & Samlingar

Livet i församlingen pulserar utifrån gudstjänstlivet. Vi samlas kring vem Gud är och förväntar oss att han är mitt ibland oss med sin Ande och möter oss. Gudstjänsten är platsen där vi som Guds barn får hämta kraft och styrka i gemenskapen med Gud och varandra och sedan bli utsända i vårt vardagsliv med Gud. Vi firar nattvard regelbundet och döper människor som tagit emot Jesus som Herre och Frälsare och som vill följa honom med hela sina liv.

Gudstjänstens moment:

LOVSÅNG & TILLBEDJAN

Vårt naturliga gensvar till Gud för vem han är och vad han gör.

FÖRKUNNELSE AV GUDS ORD

För att evangelium ska predikas för alla till frälsning för var och en som tror.

BÖN & BETJÄNING

Vi ber för och med varandra för att Gud hör och svarar på bön.

SÖNDAG

16.00 – Tillbedjan, bön, predikan och förbön. Nattvard 1:a söndagen i varje månad.

TISDAG

18.00 – Här lägger vi fokus på bön och kombinerar det med lovsång/nattvard/undervisning

ONSDAG

18.00 – Vill du samtala i en enkel setting om Gud, bibeln och livet? Vi samlas i Linneakyrkans café och läser något från bibeln, delar vittnesbörd och det finns möjlighet att dela böneämnen.

LÖRDAG

Gött häng och lovsångskväll en lördag i månaden som riktar sig till ungdomar och unga vuxna. Efteråt går de som vill ut och delar Jesus kärlek med människor på stan. Nästa tillfälle är lördag 4 maj 19.00.

SMÅGRUPPER

Att dela livet med andra hjälper oss att växa i vår tro och efterföljelse till Jesus och där är gemenskapen i en lite mindre grupp viktig. I Linneakyrkan finns ett antal smågrupper som på regelbunden basis möts för bön och samtal.
En del grupper möts i hem, andra på plats i kyrkans lokaler, en del på kvällstid och en del på dagtid.