I Linneakyrkan håller vi fast vid och tror på det som formuleras i den Apostoliska Trosbekännelsen. Den Apostoliska Trosbekännelsen är en urgammal sammanfattning av Bibelns huvudbudskap och är en inkörsport till att lära känna den
Treenige Guden: Fadern, Sonen och den helige Ande.


DEN APOSTOLISKA TROSBEKÄNNELSEN


Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare

Vi tror ock på Jesus Kristus,

hans enfödde Son, vår Herre,

vilken är avlad av den Helige Ande,

född av jungfrun Maria,

pinad under Pontius Pilatus,

korsfäst, död och begraven,

nederstigen till dödsriket,

på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,

uppstigen till himmelen,

sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,

därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande,

en helig, allmännelig kyrka,

de heligas samfund, syndernas förlåtelse,

de dödas uppståndelse och ett evigt liv


Rulla till toppen