NATTVARD

Vi praktiserar Herrens heliga nattvard, då den på Jesus Kristus troende tar emot brödet och vinet som ett uttryck för, delaktigheten i Kristus och delaktigheten med alla andra troende i Kristi kropp utöver hela världen.