ANDEN

Vi tror att dopet i den helige Ande är en upplevelse som följer frälsningen. Alla troende har del av Guds Ande. Att bli döpt i Anden är att få uppleva ett genombrott i sin erfarenhet av Gud, vilket hjälper den troende att upphöja Jesus, leva ett heligt liv i kärlek och att vara ett vittne för Guds rike.

Vi tror att den som upplever Andens dop kan ta emot gåvan att tala i tungor – språk som inte är kända för dem. Vi tror att den helige Anden ger människor speciella förmågor att betjäna sina medmänniskor. Dessa gåvor bygger upp de troende och hjälper dem att mogna tron. Vi tror att Andefyllda troende bär andlig frukt; kärlek, glädje, frid. tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning.