DOP

Vi uppmanar människor som har kommit till tro på Jesus att låta döpa sig i Faders, Sonens och den helige Andes namn, Dopet bekräftar att Kristus är Herre i den troendes liv. Vi praktiserar dop genom nedsänkning.