RELATIONER & ÄKTENSKAP

Vi är skapade till goda relationer, till att älska våra medmänniskor. Sexualiteten är Guds gåva till äktenskapet där Guds tanke är att man och kvinna ska leva tillsammans i lovsång trohet. Våra pastorer viger man och kvinna till äktenskap.