GUD

Gud är en och möter oss i tre personer: Fadern som är skaparen, sonen Jesus som är frälsaren och den helige Anden som är hjälparen.