MÄNNISKAN

Alla människor är älskade av Gud och skapade till hans avbild. Alla människor har ett unikt och lika värde.