Linneahuset

Linneahuset är en fristående förening med socialt arbete utifrån ett kristet perspektiv i centrala Göteborg. Vi vill se människor växa och tror på allas lika värde! Vi ger liv och hopp in i människor genom till exempel boende för hemlösa på Betelskeppet, gudstjänster i Linneakyrkan och ett arbete under utveckling i Linneahuset. Arbetet som finns i föreningen utgår från behov i samhället och sker antingen i Linneahusets regi eller i samarbete med föreningen.

 

www.linneahuset.se

 

Människor i fokus

Andra verksamheter som finns i Linneahuset idag är:
35:an –  Räddningsmissionens jourboende för hemlösa