Gudstjänst

Detaljer

Vi möts för att lovsjunga Gud, lyssna till hans ord och be för & med varandra.

När och Var

July 16, 2023 (4:00 pm) – July 16, 2023 (5:30 pm)

Linnégatan 35