Vi är en frikyrkoförsamling i centrala Göteborg som tror på att leva i efterföljelse av Jesus, uppfyllda av den helige Ande och förankrade i Guds ord.

Vi vill ge hopp till Göteborg genom mötet med Jesus Kristus