Betelskeppet

Betelskeppet är ett tillfälligt boende för hemlösa som ligger förankrad i Göteborgs hamn. Det är en plats där människor får tak över huvudet, men också en möjlighet att starta ett nytt liv. Skeppet fungerar som ett korttidsboende och målet är att få de boende vidare till behandling eller vidare till ett eget boende. Arbetet utgår från en kristen grund och sker i nära samarbete med socialtjänsten, ett flertal kristna organisationer och behandlingshem i Göteborg och andra delar av landet.

Betelskeppet är ständigt i behov av volontärer och hjälp, kanske är du en av dem?

 

Se www.betelskeppet.se för mer information kring båten!