TROSBEKÄNNELSEN

I Linneakyrkan håller vi fast vid och tror på det som formuleras i den Apostoliska Trosbekännelsen. Den Apostoliska Trosbekännelsen är en urgammal sammanfattning av Bibelns huvudbudskap och är en inkörsport till att lära känna den treenige Guden: Fadern, Sonen och den helige Ande.

DEN APOSTOLISKA TROSBEKÄNNELSEN

Vi tror på Gud Fader allsmäktig
Himmelens och jordens skapare
Vi tror ock på Jesus Kristus
Hans enfödde Son vår Herre
Vilken är avlad av den Helige Ande
Född av jungfrun Maria
Pinad under Pontius Pilatus
Korsfäst, död och begraven
Nederstigen till dödsriket
På tredje dagen uppstånden igen
Ifrån de döda

Uppstigen till himmelen
Sittande på allsmäktig Gud
Faders högra sida
Därifrån igenkommande till
Att döma levande och döda
Vi tror ock på den helige Ande
En helig allmännelig kyrka
De heligas samfund
Syndernas förlåtelse
De dödas uppståndelse
Och ett evigt liv