EVANGELISATION

JESUS ÄLSKAR GÖTEBORG!

Gud vill att alla människor ska bli frälsta och han har gett församlingen uppdraget att gå ut och göra alla människor till lärjungar; att döpa dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lära dem hålla allt vad han har befallt oss.  Församlingen lever inte bara för sig själv, utan finns till för att på olika sätt betjäna de människor som finns runt omkring oss och visa dem Jesus kärlek genom ord och handling.

För oss i Linneakyrkans innebär det bland annat att vi försöker finnas utanför vår byggnad på Linnégatan, såväl som på andra platser i stan, och möta människor, bjuda på kaffe och samtala, detta inte minst genom vårt arbete LIGHTHOUSE, vårt café och vår lärjungaskola Mission GBG.

Lighthouse NY

LIGHTHOUSE HAR ÖPPET VARJE LÖRDAG FRÅN KL 19.00. VI EVANGELISERAR PÅ GATORNA OCH VÄLKOMNAR FOLK IN I VÄRMEN I KYRKAN