grundbultar

värderingar

MÖTET MED JESUS

Vi tror att alla människor behöver ett personligt möte med Jesus. Det är det som är startskottet in i lärjungaskap och ett liv med Gud. Varje människa behöver bli född på nytt för att kunna se Guds rike, och det blir man genom omvändelse
och tro på Jesus. Jesus är enda vägen till Gud. Vår välpolerade yta spelar ingen roll, om man inte fått sina synder förlåtna och vänt om och sagt ja till Jesus i sitt hjärta. ”Om du därför med din mun bekänner, och i ditt hjärta
tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst.””Och till alla som tar emot honom ger han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.

DOPET

Vi uppmanar människor som har kommit till tro på Jesus att låta döpa sig i Fadern, Sonen och den Helige Andes namn. Dopet bekräftar att Kristus är Herre i den troendes liv och blir inkörsporten in i lärjungaskap. Dopet är därför ingen
examen, utan ett dop till Kristus, in i Kristus, in i ett liv i efterföljelse. Dopet är platsen där man förenas med Kristus i hans död och i hans uppståndelse, man lägger av sig det gamla och står upp i det nya. Gud verkar med sin
nåd i dopet och det är därför en yttre handling som leder till en inre förvandling.

MOGNAD & TILLVÄXT

Livet med Gud är en rörelse. I vår relation med honom formas vi till likhet med honom i både vårt inre och yttre liv – karaktär och gärningar. Vi känner honom, blir uppfyllda av och rotade i – och han vill också göra nånting genom  oss. När
vi växer i kunskap om Gud leder det oss in i ett liv som behagar honom, där vi bär frukt i goda gärningar.

Han har utvalt oss, och bestämt om oss att vi ska förbli i honom, och vi ska gå ut och bära frukt.

”Han utsåg tolv som han kallade apostlar. De skulle vara hos honom, och han skulle sända ut dem att predika…” 

GUDS ORD - BIBELN

Vi tror att Bibeln är Guds inspirerade ord, absolut sant, varaktigt och oföränderligt. Guds ord ger oss  den rätta förståelsen om vem Gud är och hur vi möter honom. Guds ord är inte bara ett ord från Gud som ett sätt att föra över ett
meddelande, utan det är liv. Det är kraft som verkar i oss. Obevekligt avslöjar det vad vi är och inte är och urskiljer allt inom oss, både gott och ont.  Vi ska inte bara lyssna till ordet utan också låta det forma våra
liv. 

FYLLDA AV DEN HELIGE ANDE

I Gamla testamentet gav Gud ett löfte att han en dag skulle utgjuta sin Ande över allt kött – detta  löfte gick i uppfyllelse på pingstdagen. Den helige Ande är tillgänglig för varje människa som bekänner Jesus som sin Herre och Frälsare,
och han är Guds personliga närvaro i den troendes liv. Jesus säger att vi behöver Anden, både för våra liv med Gud, och för att kunna fullborda missionsbefallningen, vi kan inte gå i egen kraft. Att bli fylld av Anden är inte en
engångshändelse, utan vi uppmanas att ständigt fyllas av Honom. Den Ande som Gud har gett oss är inte modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande, därför behöver vi ständigt ta emot och fyllas av honom. 

TJÄNA I ANDENS GÅVOR

Bibeln är tydlig med att det finns andliga gåvor och att vi ska tjäna varandra med dessa gåvor. Bibeln uppmuntrar oss också att sträva ivrigt efter dessa gåvor och att inte försumma dem. Paulus uppmanar oss till att låta nådegåvan
som finns i oss flamma upp. De andliga gåvorna går bortanför mänskligt naturliga talanger, de är Guds sätt att verka genom den troende för andra människors uppbyggelse. Församlingen är Kristi kropp, och som hans kropp har vi blivit
satta till att förvalta Guds mångfaldiga nåd. Kroppen har många lemmar -varje enskild individ har en specifik uppgift och funktion.

JESUS HELAR, UPPRÄTTAR & BEFRIAR

Bibeln är full av berättelser om hur Jesus griper in i människors liv och olika [read more] situationer. Han botar från sjukdom, han befriar från onda andar och betryck, han upprättar människor, han uppväcker från de döda, han går på vatten. Guds
ingripande berör det själsliga, fysiska, praktiska, sociala och det andliga. När Jesus griper in förvandlas allt. Genom Jesus lidande på korset och hans död och uppståndelse går profetordet från Jesaja 53 i uppfyllelse. Jesus
är densamme idag som då, därför tror vi att han på samma sätt vill verka och gripa in i våra liv. Vi förväntar oss ett liv där Guds mirakulösa ingripanden är en naturlig del. 

GUD TALAR OCH LEDER

Gud har varit en kommunikativ Gud i alla tider. Han talade till våra förfäder, han talade till  profeterna, han har talat till oss genom Jesus, och Jesus säger att den helige Ande kommer fortsätta tala till oss. Jesus säger om sig själv
att han är vår herde och att vi är hans får, och fåren känner hans röst. Han har omsorg om oss, han vill umgås med oss och vill tala och leda oss. Han är en Gud som har hela den stora bilden och som är så stor att han samtidigt känner
varje individ och är Immanuel, Gud med oss. Att Gud, som håller hela universum i sin hand, samtidigt engagerar sig i det lilla, visar på hans storhet. Gud har tankar och planer för våra liv som han vill göra kända för oss. 

GUD KALLAR OCH SÄNDER DIG

Vi tror att Gud har en kallelse över varje människas liv och att han vill använda alla.  Kallelsen och uppdraget beror inte på oss, utan på Gud som har utvalt oss och bestämt om oss att vi ska gå ut och bära frukt. Han letar efter hjärtan
som är villiga att svara ja på hans kallelse. Så som Fadern sände Jesus sänder nu Jesus oss för att utbreda hans rike, och den Gud kallar och sänder den utrustar han också för uppdraget. Vi får vara kärl för Guds kraft. Han verkar
i oss, både vår vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. 

TRO I ORD OCH HANDLING

Vi har blivit gripna av Kristus och tron på honom är vår livsnerv och drivkraft i hela livet. Mötet med honom påverkar vårt sätt att se på och förhålla oss till vår omvärld. Vi vill i allting leva som han i den här världen, i ord och
handling, inte för att bevisa oss värdiga, utan för att han har gett oss sin värdighet. Vi vill tjäna Gud och människor, inte för att bli älskade, utan för att vi är älskade. Tro och handling hör ihop. Vart vi än går får vi vara
ambassadörer för Guds rike. Jesus säger: ”Följ mig” och uppmanar oss till att bli hans lärjungar och hålla oss till det som han säger och göra det som han gör. Han är vår förebild i hur vi kan leva våra liv som människor i den här
världen som Guds barn. 

GUDS NÄRVARO I GUDSTJÄNSTEN

Gudstjänsten är en central plats i vårt kristna liv. Den sker som ett gensvar på vad Gud har gjort. Gud kallar oss till sig själv, inbjuder oss in i hans närvaro och där två eller tre är samlade i Jesu namn där är han mitt ibland oss.
Gud uppenbarar sig för oss och på platsen av hans närvaro talar han till oss, och vi får respondera på hans tilltal genom bön och lovsång. Gudstjänsten är platsen där vi får bli påminda om vem Gud är, ta emot hans ord och fyllas
av kraft till att gå ut i vår vardag bärandes hans budskap och kraft och vara hans vittnen.

BÖN

Gud är en kommunikativ Gud. Han har inbjudit oss att ha en relation med honom och all relation innebär kommunikation. Gud hör och bön och han svarar på bön. Att vi ska be är inte ett krav från Gud, men avgörande för din relation till honom. I bönen utforskar du vem Gud är och genom bön uppenbarar han sig för dig. Vi närmar oss Gud med målet att ha gemenskap med honom (Fader vår som är i himlen) och från den platsen leder han oss in i uppenbarelse och visar oss vad och hur vi ska be (Låt din vilja ske och låt ditt rike komma), hans vilja i våra liv och våra omständigheter. Bön är det som gör skillnaden i vår värld. Jesus påminner oss att vi aldrig ska sluta be, aldrig sluta söka, för ”den som ber han får, för den som söker han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas”

HOPP FÖR FRAMTIDEN

Bibeln ger oss insikt i Guds stora frälsningsplan i och genom Jesus; han föddes av en jungfru, han dog, uppstod, steg upp till himlen och ska också en dag komma tillbaka för att upprätta sin skapelse. När en befallning ljuder ska Herren själv stiga ner ifrån himlen. Den dagen ska vi alla stå till svars inför honom och dömas för hur vi levt våra liv. De som har tagit emot Jesus som sin Herre och Frälsare får uppstå tillsammans med honom. Livet som vi ser här och nu är inte allt, utan det finns en evighet tillsammans med Gud i härlighet.